BSC6 PROJECT
MANAGEMENT GAME
BK6ON5

In de praktijk is gebiedsontwikkeling – het thema van deze module – een proces met vele actoren die samen tot een strategie voor dat gebied moeten komen, rekening houdend met regionale en nationale (markt)ontwikkelingen. In dit ontwerpproject zal elke student 10 weken in de huid kruipen van één van deze actoren. Vanuit dat perspectief wordt duidelijk dat doelen of uitgangspunten van een bepaalde partij haaks kunnen staan op die van andere partijen. Ook is evident dat de oplossing – een ontwikkelingsstrategie – een gezamenlijke opgave is waaraan iedereen zijn bijdrage levert met kennis op basis van onderzoek en argumenten voor ontwerpbeslissingen of deelontwerpen.

Het verbinden van de TU kan op verschillende manieren. Binnen de regio zuidvleugel liggen er veel kansen. Als je kijkt naar de verbinding van Delft met de regio zie je dat er veel verbeteringen nodig zijn

Maar niet alleen de fysieke verbindingen moeten verbeterd worden. Ook zijn er vanuit de TU Delft heel veel samenwerkingsmogelijkheden die nog niet goed benut worden. Samenwerkingen met andere universiteiten en bedrijven staan op dit moment wel in de kinderschoenen, maar echt goed lopen doen ze nog niet. De ontwikkeling van technopolis blijft ver achter bij de verwachtingen.

Wij gaan in de spoorzone een plek creëren waar studenten van de verschillende universiteiten in de regio samen kunnen komen.Ook gaan wij inzetten op meer woningen op de campus zowel voor studenten als voor starters, en willen wij bedrijven meer mogelijkheden bieden om verbindingen aan te gaan met studenten. Door het ontwikkelen van verschillende kennislabs op de campus, met allemaal een eigen thema zal de drempel voor bedrijven lager worden.

Door deze ingrepen zorgen wij ervoor dat TU Delft straks het verbindende element is in de kennisregio. Hiervoor moeten echter ook op kleinere schaal grote aanpassingen worden gedaan.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met 9 andere studentenIMAGES

CONTACT

Tijmen Dijk
Spoorsingel 92
2613BC Delft

info@tijmendijk.nl